Ուժեղ և թույլ զինվորներ - ChessSchool

Ուժեղ և թույլ զինվորներ

Ուժեղ և թույլ զինվորներ

Ուժեղ զինվորներ  

Այն զինվորները, որ համագործակցում են միմյանց հետ, կոչվում են ուժեղ: Շատ դժվար է հարձակվել դրանց վրա, բայց շատ հեշտ` պաշտպանել: Ձեր խաղերում պետք է ձգտեք ուժեղացնել ձեր զինվորներին, և անհնար դարձնել հակառակորդի համար ուժեղացնել իր սեփական զինվորները: Ուժեղ զինվորները սովորաբար ավելի են ուժեղանում վերջնախաղերում:  

1)  Կապակցված զինվորներ: Այն զինվորները, որ կանգնած են կողք կողքի, կոչվում են կապակցված: Նրանք վերահսկում են իրենց դիմացի չորս դաշտերը այնպես, որ հակառակորդը չկարողանա ներմուծել և ոչ մի խաղաքար: Եթե հարձակում է տեղի ունենում մի զինվորի վրա, այն կարող է առաջ շարժվել, և մյուս զինվորը կարող է պաշտպանել նրան: Այս դեպքում կապակցված զինվորները դառնում են պաշտպանված զինվորներ: Երկու կապակցված զինվորները, միայնակ կանգնած խաղատախտակի կենտրոնում, կոչվում են կախված զինվորներ: Դրանք սովորաբար ուժեղ են, եթե կարող են ազատ շարժվել, բայց դրանք կարող են թուլանալ, եթե սառեցված են, կամ չեն կարող շարժվել:

2)  Պաշտպանված զինվորներ: Այն զինվորները, որ պաշտպանված են այլ զինվորներով, կոչվում են պաշտպանված: Դրանք սովորաբար ապահով են գրավումից, քանի դեռ հակառակորդը չի հարձակվել զինվորով, կամ զոհաբերության չի գնացել: Երբեմն, զինվորը կարող է և՛ կապակվցված լինել, և՛ պաշտպանված, ինչն ավելի է ուժեղացնում նրան: Եթե ունեք երեք կամ ավելի պաշտպանված զինվորներ, որոնք կապված են միմյանց, ապա առկա է զինվորային շղթա երևույթը: Ընդհանուր առմամբ, տվյալ զինվորային շղթայի ամենաթույլ զինվորը շղթայի վերջում կանգնածն է:

3)  Անցունակ զինվորներ: Այն զինվորները, որոնց` թագուհու վերածումը հակառակորդը չի կարող կասեցնել, կոչվում են անցունակ զինվորներ: Դրանց առջև չկան այլ զինվորներ, որ կարողանան արգելափակել դրանց, և չկան այլ զինվորներ կողքի ուղղաձիգերում, որ կարողանան գրավել դրանց: Եթե հակառակորդը ցանկանում է կասեցնել անցունակ զինվորի առաջխաղացումը, պետք է այլ խաղաքար գործի դնի: Երբ անցունակ զինվորը կապակցված է, կամ պաշտպանված, հակառակորդի համար շատ ավելի բարդ է լինում կասեցնել դրան: Երբ անցունակ զինվորը մոտ է խաղատախտակի ծայրին` հեռու հիմնական գործողությունից, այս դեպքում նույնպես այն շատ ուժեղ է: Այս անցունակ զինվորը կոչվում է եզրային:

Թույլ զինվորներ

Այն զինվորները, որ չեն կարողանում միասին համագործակցել, կոչվում են թույլ զինվորներ: Հեշտ է հարձակվել դրանց վրա և դժվար` պաշտպանել, քանի որ նրանք չեն կարող պաշտպանել միմյանց: Երբ հակառակորդը հարձակում է գործում դրանց վրա, այլ խաղաքարեր են անհրաժեշտ պաշտպանելու համար: Պետք է ձգտեք թուլացնել հակառակորդի զինվորենրը և ուժեղացնել ձեր սեփական զինվորները: Թույլ զինվորները սովորաբար ավելի են թուլանում վերջնախաղում:
1)  Մեկուսացած զինվորներ: Այն զինվորները, որոնց կողքի ուղղաձիգերում չկան այլ զինվորներ, կոչվում են մեկուսացած զինվորներ: Դրանք միայնակ են, և երբ հակառակորդը հարձակվում է, անհնար է այլ զինվորների համար պաշտպանել դրանց: Դրանք պետք է պաշտպանություն գտնեն այլ խաղաքարերի կողմից, ինչը կապում է այդ խաղաքարերին: Այդ պարտականությունը այնքան էլ լավ չի խաղաքարերի համար, քանի որ նրանք շատ ավելի կարևոր գործառույթներ ունեն կատարելու: Պետք է այնպես անել, որ զինվորները պաշտպանեն միմյանց:

2)  Կրկնապատկված զինվորներ: Միևնույն ուղղաձիգի վրա գտնվող միագույն զինվորները կոչվում են կրկնապատկված զինվորներ: Կրկնապատկված զինվորներն ընդհանուր առմամբ թույլ են, քանի որ հարձակման ժամանակ չեն կարող պաշտպանել միմյանց: Նրանք պետք է իրենց հույսը դնեն այլ զինվորների կամ խաղաքարերի վրա: Եթե զինվորները միաժամանակ կրկնապատկված են և մեկուսացած, ապա դրանք կրկնակի թույլ են: Կրկնապատկված զինվորներից ավելի թույլ են եռապատկված զինվորները, սակայն դրանք հազվադեպ են պատահում: Սակայն, կրկնապատկված զինվորները ոչ միշտ են թույլ կետ համարվում: Եթե դրանք գտնվում են խաղատախտակի կենտրոնում, կամ առանցքային դաշտեր են վերահսկում, ապա դրանք կարող են երբեմն ուժեղ կետ համարվել:

3)  Հետ մնացած զինվորներ: Զինվորները, որոնք չեն կարող շարժվել և ավելի քիչ են առաջ գնացել, քան իրենց հարակից զինվորները, կոչվում են հետ մնացած զինվորներ: Դրանք կտրված են իրենց հարևան զինվորների պաշտպանության գործընթացից: Հետ մնացած զինվորները հասանելի թիրախ են հակառակորդի համար, քանի որ դրանք չեն կարող առաջ գնալ և չեն կարող պաշտպանվել այլ զինվորների կողմից: Հետ մնացած զինվորների հակառակ կողմում կանգնած են առաջ գնացած զինվորները, որոնք, նույնպես, երբեմն թույլ կետ են համարվում: Եթե դրանք այնքան են առաջ գնացել, որ մյուս զինվորները ընդունակ չեն պաշտպանել դրանց, կամ հեռու են մյուս խաղաքարերից, ապա այս առաջադեմ զինվորները կարող են թույլ կետեր համարվել:
 
Նմանատիպ դասեր