ChessSchool

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս սպասարկման պայմանները Chessschool-ից և նրա ծառայություններից օգտվելուց առաջ։ Ծառայությունների մատուցման սույն պայմանները սահմանում են Ձեր կողմից կայքի և ծառայությունների օգտագործման իրավաբանորեն պարտադիր պայմանները:

Պայմանների ընդունումը

Ցանկացած եղանակով գրանցվելով և / կամ օգտագործելով ծառայությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով կայքի այցելությունը, Դուք համաձայնվում եք սույն սպասարկման պայմաններին և բոլոր այլ գործառնական կանոններին, քաղաքականություններին և ընթացակարգերին, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվել մեր կայքում, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառված է հղման մեջ և որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է պարբերաբար թարմացվել առանց Ձեզ ծանուցելու:

Ժամանակ առ ժամանակ որոշ ծառայություններ կարող են ենթակա դառնալ մեր կողմից նշված լրացուցիչ պայմաններին և դրույթներին։

Սույն ծառայությունների մատուցման պայմանները տարածվում են ծառայությունների բոլոր օգտագործողների վրա, ներառյալ այն օգտատերերի, ովքեր հանդիսանում են բովանդակության, տեղեկատվության և այլ նյութերի կամ ծառայությունների մասնակիցներ, գրանցվածներ կամ այլ կերպ:

Գրանցում

Ծառայություններից օգտվելու համար Դուք պետք է հաշիվ գրանցեք՝ տրամադրելով ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, և մշտապես թարմացնեք Ձեր հաշվի տեղեկատվությունը։ Դուք չպետք է՝ ա) որպես օգտատիրոջ անուն ընտրեք կամ հանդես գաք ուրիշ անվամբ, բ) որպես օգտատիրոջ անուն օգտագործեք այլ մարդու անուն՝ առանց համապատասխան թույլտվության, գ) ընտրեք օգտատիրոջ անուն, որը համարվում է վիրավորական, գռեհիկ կամ անպարկեշտ։

Դուք բացառապես պատասխանատու եք այն բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում Ձեր հաշվում, ինչպես նաև Ձեր հաշվի գաղտնաբառի պահպանությունը։ Դուք երբեք չեք կարող օգտագործել այլ օգտատիրոջ հաշիվ կամ նրա գրանցման տեղեկատվությունը առանց թույլտվության տրամադրեք ծառայություններին։ Ծառայությունների օգտագործման Ձեր իրավունքի ցանկացած փոփոխության (ներառյալ պետական մարմինների կողմից ցանկացած լիցենզիայի փոփոխություն կամ վերանայում), Ձեր հաշվի անվտանգության խախտման կամ չարտոնված օգտագործման մասին Դուք պետք է անմիջապես տեղեկացնեք մեզ։

Դուք երբեք չպետք է հրապարակեք կամ տարածեք Ձեր հաշվի գրանցման տեղեկատվությունը։ Դուք հնարավորություն կունենաք ջնջելու Ձեր հաշիվը՝ ուղղակիորեն, ինչպես նաև մեր աշխատակիցներից կամ փոխկապակցված անձանցից մեկի կողմից ուղարկված հարցման միջոցով:

Վարքագծի կանոնակարգ

Որպես օգտագործման պայման, Դուք խոստանում եք չօգտագործել ծառայությունները սպասարկման սույն պայմաններով արգելված որևէ նպատակով: Դուք պատասխանատու եք Ձեր գործունեության, ինչպես նաև ծառայությունների հետ կապված Ձեր հաշվում կատարված բոլոր գործողությունների համար (ներառյալ, ի թիվս այլ բաների, Ձեր հաղորդագրությունները և տվյալների հավաքագրումը այլ ծառայություններից օգտվողներից):

Երրորդ կողմերի ծառայություններ

Ծառայությունները կարող են Ձեզ թույլ տալ հղումներ տեղադրել դեպի այլ վեբ-կայքեր, ծառայություններ կամ ինտերնետային աղբյուրներ։ Երբ Դուք մուտք եք գործում երրորդ կողմի կայքեր, Դուք պատասխանատվություն եք կրում տվյալ կայքի պայմաններին ենթարկվելու դեպքում։ Նման աղբյուրները մեր հսկողության տակ չեն գտնվում, և Դուք ընդունում եք, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում բովանդակությունը, հատկանիշները, ճշգրտությունը, օրինականությունը և գործոնները որոշելու նպատակահարմարության գործում։

Նման որևէ հղման ներառումը չի նշանակում, որ մեր և այդ երրորդ կայքի միջև համագործակցություն կա։ Դուք նաև ընդունում և համաձայնվում եք, որ մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն չենք կրում ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որոնք առաջացել են բովանդակության, ապրանքների կամ ծառայությունների նկատմամբ վստահության հետևանքով, որոնք հասանելի են ցանկացած նման կայքում կամ ինտերնետային աղբյուրներում։

Գումարի վերադարձի քաղաքականություն

Կապվե՛ք մեր թիմի հետ info@chessschool.am էլ․ հասցեով և տեղեկացրե՛ք, որ ցանկանում եք ետ ստանալ գումարը։

Կուրսերից օգտվողները լիարժեք փոխհատուցման իրավունք ունեն առաջին գրանցումից հետո յոթ (7) օրվա ընթացքում։

Պարզապես գրավոր տեղեկացրեք մեզ, որ գրանցման պահից յոթ (7) օրվա ընթացքում Դուք չեղյալ եք համարում ծառայությունը։

Գրանցումից 7օր հետո ոչ մի վճարում վերադարձման ենթակա չէ:

Եթե դեռ անպատասխան մնացած հարցեր ունեք, կապվե՛ք մեր թիմի հետ info@chessschool.am հասցեով։

Դադարեցում

Մենք կարող ենք ցանկացած պահի դադարեցնել Ձեր գործունեությունը բոլոր ծառայությունների կամ դրանց որևէ մասի համար՝ որևէ պատճառով կամ առանց պատճառի, ուղարկելով ծանուցում կամ առանց դրա։ Ուժի մեջ է մտնելուց անմիջապես հետո հնարավոր է Ձեր անդամակցության հետ կապված ամբողջ տեղեկատվության բռնագրավում և ոչնչացում։ Եթե ցանկանում եք փակել Ձեր հաշիվը, կարող եք դա անել՝ մեզ հետ կապ հաստատելով հետևյալ էլ․ փոստի հասցեին՝ info@chessschool.am

Փոփոխություն

Մեր սեփական հայեցողությամբ մենք իրավունք ենք վերապահում փոփոխելու կամ փոխարինելու ծառայությունների մատուցման որևէ պայման, ինչպես նաև փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել ծառայությունների մատուցման պայմանները: Մենք կարող ենք նաև սահմանափակումներ դնել որոշ գործառույթների և ծառայությունների վրա կամ առանց ծանուցման և պատասխանատվության սահմանափակել Ձեր հասանելիությունը բոլոր ծառայություններին:

Չնայած նրան, որ մենք պետք է ժամանակին ծանուցումներ տրամադրենք փոփոխությունների մասին, Դուք նույնպես պատասխանատու եք այդ պայմանների պարբերական ստուգման համար։ Ծանուցումներ ստանալուց հետո ծառայությունների Ձեր հետագա օգտագործումը նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք այդ փոփոխությունները, որոնք կկիրառվեն ծառայություններից Ձեր հետագա օգտագործման դեպքում։ Ծառայությունների Ձեր օգտագործումը կարգավորվում է օգտագործման պահին գործող ծառայությունների մատուցման պայմաններին համապատասխան։