Նավակներն ու բաց ուղղաձիգերը - ChessSchool

Նավակներն ու բաց ուղղաձիգերը

Նավակներն ու բաց ուղղաձիգերը

Բաց է կոչվում այն ուղղաձիգը, որն ազատ է զինվորներից: Կողմերից ցանկացածը կարող է իր նավակը դնել այդ բաց ուղղաձիգում և վերահսկել այդ ուղղաձիգի բոլոր դաշտերը: Կիսաբաց է կոչվում այն ուղղաձիգը, որի վրա կարող են լինել միայն միագույն զինվորներ: Կողմերից մեկը կարող է դնել իր նավակը կիսաբաց ուղղաձիգի վրա, վեևահսկել բաց դաշտերը և հարձակվել հակառակորդի զինվորների վրա:
Նավակներն առավել ուժեղ են բաց ուղղաձիգերում և կիսաբաց ուղղաձիգերում, քան փակ ուղղաիգերում: Ձեր նավակներին դրե՛ք բաց ուղղաձիգերում. դրանք այդ ուղղաձիգերում ավելի շատ դաշտեր են վերահսկում և կարող են օգտագործել դրանք` հարձակվելու և պաշտպանվելու համար:
Բաց ուղղաձիգերն ավելի արժեքավոր են, երբ կարողանում եք ներխուժել հակառակորդի տարածք: Բաց ուղղաձիգը զավթելու համար պետք է մուտքի հնարավորթյուն ձեռք բերել ձեր նավակի համար: Այդ մուտքային կետը այն դաշտն է հակառակորդի տարածքում, որտեղ ապահով կարող եք տանել ձեր նավակին: Առանց այս մուտքային կետի հնարավոր չի լինի օգտագործել բաց ուղղաաձիգը:
Երբեմն, երբ դուք չունեք այդ մուտքային կետը, կարող եք այն ստեղծել, և այնուհետև ներխուժել հակառակորդի տարածք` սովորաբար 7-րդ կամ 8-րդ շարքում: Հենց որ նավակը գրավում է 7-րդ կամ 8-րդ շարքը, կարող եք այլ դաշտեր նույնպես տանել նրան` գրավելու զինվորներ կամ հարձակում իրագործել:

 
Նմանատիպ դասեր