Կենտրոնական զինվորների տիպիկ կառուցվածքներ. Ռույ Լոպեսի փակ կենտրոն - ChessSchool

Կենտրոնական զինվորների տիպիկ կառուցվածքներ. Ռույ Լոպեսի փակ կենտրոն

Կենտրոնական զինվորների տիպիկ կառուցվածքներ. Ռույ Լոպեսի փակ կենտրոն

Այս անգամ կուսումնասիրենք կենտրոնական զինվորների ավելի բարդ կառուցվածք, որտեղ սպիտակների զինվորները տեղակայված են c3, d4, e4, իսկ սևերինը՝ d6, e5: Այն անավանում ենք Ռույ Լոպեսի փակ կենտրոն, քանի որ այն ավելի հաճախ առաջանում է այդ սկզբնախաղից։ Այս կառուցվածքի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ սպիտակների e4, d4 զինվորային զույգը սպիտակներին ապահովում է երկարաժամկետ հսկողություն կենտրոնում։ Սևերն, իրենց հերթին, պետք է փորձեն ազատվել այս զինվորային զույգից՝ ...c5 քայլով կամ ճնշում գործադրելով e4-ի վրա։ Եթե սպիտակներին հաջողվի առանց ժամանակ կորցնելու պահպանել զինվորային զույգը, նրանք կհասնեն որոշակի առավելության։ 

Հենց դա տեղի ունեցավ Նանն-Պինտեր խաղի ժամանակ։ Սպիտակներն օգտագործելով կենտրոնում ունեցած առավելությունը, վտանգավոր խաղ սկսեցին սևերի արքայի ուղղությամբ։  

Հաջորդ օրինակում հիմնական միտքը նույնն էր․ սպիտակներին հաջողվեց որոշ ժամանակ պահպանել զինվորային զույգը։ Նրանք կատարեցին d5 միայն, երբ հստակ առավելություն ունեին թագուհու թևում։ Ի վերջո, սևերին չհաջողվեց դիմակայել սպիտակների՝ երկու թևերում միաժամանակ ստեղծած սպառնալիքներին։ 
Նմանատիպ դասեր